บริการประชาชน
น้องลิง
20.31
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
20.31
บริการประชาชน
น้องลิง
20.31
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
20.31
ภาพกิจกรรมจาก facebook
โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีฯ
(วันที่ 26 กันยายน 2565)
วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลรัษฎา นายกภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วยนางศิวนาถ เหมพิจิตร ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม และกลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎา เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพ สู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม หลักสูตร การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพ สู่สังคมดิจิทัล สอนการขายของออนไลน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านเกาะสิเหร่ หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต