บริการประชาชน
น้องลิง
21.32
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
21.32
บริการประชาชน
น้องลิง
21.32
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
21.32
ภาพกิจกรรมจาก facebook
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ปะจำปี 2565
(วันที่ 23 กันยายน 2565)
วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ชั้น 5 นายนรสิงห์ อรรถธรรม รองประธานสภาเทศบาล กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ปะจำปี 2565 พร้อมด้วยนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ในครั้งนี้ โดยจากการเสนอญัตติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบ และอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทุกญัตติ #สร้างสรรค์พัฒนาก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อชุมชนคนรัษฎา