บริการประชาชน
น้องลิง
20.54
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
20.54
บริการประชาชน
น้องลิง
20.54
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
20.54
ภาพกิจกรรมจาก facebook
ตรวจตลาดนัด ในพ้นที่ตำบลรัษฎา
(วันที่ 22 กันยายน 2565)
วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ตลาดนัดชิลวา นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วยนายนภดล แก้วมหิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สุ่มตรวจตลาดนัดในพื้นที่ตำบลรัษฎา โดยทำการเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจสารปนเปื้อน และตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย พร้อมทั้งเก็บข้อมูลพื้นฐานตลาดเพิ่มเติมและตรวจแนะนำตลาดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ภายใต้โครงการตลาดนัดน่าซื้อ เคียงคู่อาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2565 #สร้างสรรค์พัฒนาก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อชุมชนคนรัษฎา