บริการประชาชน
น้องลิง
17.57
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
17.57
บริการประชาชน
น้องลิง
17.57
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
17.57
ภาพกิจกรรมจาก facebook
สำรวจพื้นที่สำหรับจัดงานลอยกระทง
(วันที่ 22 กันยายน 2565)
วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎาพร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายกัมปนาท ไทยมิตต์ชอบ หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลรัษฎา ลงพื้นที่บริเวณขุมน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อสำรวจพื้นที่สำหรับการจัดงานลอยกระทงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลรัษฎาและร่วมสืบสานประเพณีไทยให้คงอยุ่สืบไป #สร้างสรรค์พัฒนาก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อชุมชนคนรัษฎา