บริการประชาชน
น้องลิง
21.49
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
21.49
บริการประชาชน
น้องลิง
21.49
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
21.49
ภาพกิจกรรมจาก facebook
โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(วันที่ 22 กันยายน 2565)
วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมด้วยนายธนภัท ประทีป ณ ถลาง รองปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมฯ โดยจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เป็นการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลัก 4 ประการสำหรับการจัดการประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้น #สร้างสรรค์พัฒนาก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อชุมชนคนรัษฎา