บริการประชาชน
น้องลิง
21.13
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
21.13
บริการประชาชน
น้องลิง
21.13
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
21.13
ภาพกิจกรรมจาก facebook
ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลรัษฎา
(วันที่ 21 กันยายน 2565)
วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลรัษฎา ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลรัษฎาชุดใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ โดยมีนางสาวจันทิมา เตชะรังสรรค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานศูนย์ฯ อสม. ตำบลรัษฎา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนตำบลรัษฎาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ #สร้างสรรค์พัฒนาก้าวทันเทคโนโลยีเพื่อชุมชนคนรัษฎา