บริการประชาชน
น้องลิง
20.44
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
20.44
บริการประชาชน
น้องลิง
20.44
น้องลิง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องลิง ช่วยครับ ถามน้องลิงมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
20.44
ภาพกิจกรรมจาก facebook
ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการประเมิน ITA
(วันที่ 13 มกราคม 2565)

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลรัษฎา นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยในครั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ได้กำชับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย และได้กำชับเกี่ยวกับนโยบายการงดรับของขวัญทุกชนิด ทั้งนี้ขอให้เจ้าพนักงานทุกท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเรียบร้อย